Alex-logga3.gif
Alex är ett uppslagsverk på Internet med cirka 3700 skönlitterära författare från hela världen. Alex innehåller även förteckningar över litterära priser och pristagare. Man kan också ta fram listor över författare från speciella länder och regioner. Du har tillgång till Alex från alla skolans datorer. Det finns en länk till Alex på skolbibliotekets hemsida.

Uppdrag 3
Skapa en sida i vår wiki som handlar om en författare. Gör på samma sätt som du gjorde med djuret.
  1. Välj en författare och motivera varför du valt just honom/henne.
  2. Vad vet du om författaren? Skriv!
  3. Vad vill du ta reda på? Skriv minst tre frågor (t.ex. var de kommer ifrån, när de är födda, vilka böcker de har skrivit osv.)!
  4. Sök i Alex efter svar på frågorna. Skriv in dem!
  5. Vad har du lärt dig? Skriv minst en sak!

Informationen om författaren ska du hämta från Alex. Sidan ska också innehålla en tydlig referens till Alex, så att alla kan se var du har hämtat informationen.