Tyck till!


I slutet av Infosök får eleverna svara på de här frågorna:
  • Vad var bra?
  • Vad var dåligt?
  • Vad var roligt?
  • Vad var tråkigt?
  • Om du fick ändra på något, vad skulle det vara?
  • Vad har du lärt dig?

Här kan ni läsa några av svaren. (Man får också tycka till om andra saker som har med informationssökning att göra :-D!)

"Man fick lära sig mycket."

"Jag har lärt mig hur mycket som helst. Jag kunde knappt någonting av det ni har sagt. Det var bra att ni hade de här lektionerna för oss. Nu kan jag bättre hitta informaton till uppsatser osv. Innan var det verkligen jättejobbigt att hitta information. Nu vet jag precis var jag ska leta."

"Jag har lärt mig om Internet och så."

"Lättast var nog att skriva presentation."

"Det var lite svårt att skriva om olika saker, man visste inte riktigt hur mycket man skulle skriva."

Bra:
"Att man fick lära sig att söka på Internet."
"Det mesta, förutom ingen rast."
"Man fick lära sig mer om hur man kan hitta information på Internet."
"Att man fick bestämma vad man skulle jobba om."
"Att man lär sig söka på Internet och allt blir mycket enklare."

Dåligt:
"Vissa saker var jobbiga, men inget var dåligt."
"Genomgångarna var för långa."
"Det kan bli långtråkigt."

Roligt:
"Att lära sig mer om sakerna man skrev om."
"Att hitta information och att göra små arbeten med hjälp av olika databaser."
"Att lära sig söka på Artikelsök :-) och att skriva om djuren."

Tråkigt:
"Artikelsök"
"När man inte hittade svar på sina frågor."
"Vissa genomgångar."

Ändra...
"Att man inte har det så länge."
"Inget, jag har tyckt allt var kul."
"Vet inte, bättre datorer kanske. Men jag antar att man inte har råd."

Vad har du lärt dig?
"Om Artikelsök, databaser, copywright m.m."
"Mer om landet, djuret och författaren som jag skrev om."
"Var man kan hitta information när man t.ex. ska skriva ett arbete."
"Massor."
"Hur man skriver referenser."